> Bekkservice International BV ontvangt subsidie voor nieuwe innovatie milieutechniek

> Begeleiding vervanging complete besturing Wasserij in kortrijk, succesvol afgerond

> Ontwikkeling: automatisch sorteren van vuil textiel voor horeca en GZ, gestart

Consultancy

Bekkservice is gespecialiseerd in het inrichten van industriële wasserijen(textielreinigers).

Hierin is dertig jaar kennis opgebouwd met capaciteiten vanaf 10.000 kg/week tot 850.000 kg/week. Het werkterrein beslaat de gehele wereld.

Project management

Projecten behoren tot de belangrijkste activiteiten van Bekkservice.

Tot onze werkzaamheden behoren onder meer het maken van layouts voor nieuwbouw of herinrichting. Doorgaans betreft het logistieke oplossingen op maat.

Innovatie

Blijvend concurreren vergt continue verbetering en innovatie van proces en machine.

Het fine-tunen van nieuwe en bestaande installaties en zelfs het ontwikkelen van nieuwe deelprocessen en componenten is onderdeel van onze activiteiten.

Installatie

Met een netwerk van specialisten kunnen wij installatie verzorgen en begeleiden.

Wij zorgen er voor dat uw nieuwe installatie wordt opgeleverd of bestaande installaties gemoderniseerd. Uiteraard op tijd en binnen budget.

phone: +31 (0)6 53 98 17 99

Consultancy

Door een grote praktische kennis van 'oudere' en 'moderne' producten van de toonaangevende machineproducenten kan Bekkservice een onafhankelijk advies geven bij de keuze van de juiste machine of installatie.

Bij nieuwbouw adviseren wij over inrichting, schrijven wij specificaties en adviseren wij over intralogistiek. Wij voeren vooraf haalbaarheidsstudies en efficiency-onderzoeken uit en beoordelen offertes op relevantie en compleetheid. Bij de begeleiding en realisatie van projecten wordt samengewerkt met een netwerk van gespecialiseerde ondernemingen.

Bekkservice is onderscheidend in het opsporen en oplossen van problemen met interne processen. Ook wordt Bekkservice regelmatig gevraagd voor trouble shooting en inspecties achteraf.

Lees meer>>>>

phone: +31 (0)6 53 98 17 99

Project management

Heeft een opdrachtgever eenmaal zijn keuze bepaald, dan kan Bekkservice het gehele nieuwbouw- of renovatieproject, plannen en begeleiden. Samenwerking en vindingrijkheid op de fabrieksvloer zijn de sleutelfactoren voor succes.

Onze grote kracht is dat wij niet alleen vanaf een afstand naar een planning kijken, maar ook fysiek aanwezig zijn om zodoende het gehele proces nauwlettend te kunnen volgen.

Als projectleider houden wij toezicht op de werkzaamheden: afspraken met leveranciers worden tot in detail uitgevoerd, binnen de afgesproken tijd en binnen budget.  Ook kunnen wij u helpen bij het vaststellen van de werkelijke kosten van uw bedrijf: water, stroom, perslucht, manuren, heffingen, etcetera.

Lees meer>>>>

phone: +31 (0)6 53 98 17 99

Innovatie

Onafhankelijk en ‘out of the box’ denken levert oplossingen op die uitermate effectief kunnen zijn: op machine-, op lijn- en procesniveau.

Een van de sterke punten van Bekkservice is het ontwikkelen van oplossingen die zorgen voor optimaal bedrijf en het laagste water- en energieverbruik.

Door hergebruik, filtratie en procesoptimalisatie kan de hoeveelheid afvalwater fors worden teruggebracht. Momenteel is Bekkservice bezig met een echte innovatie, met als doel om in tweede helft van dit jaar de eerste robot voor het hanteren en invoeren van vuil textiel in de wasserijbranche te introduceren.

Lees meer>>>>

phone: +31 (0)6 53 98 17 99

Installatie

Bekkservice werkt samen met een netwerk van installateurs en monteurs die alle benodigde disciplines beheersen voor het installeren en aansluiten van al uw toestellen en apparaten.

Bekkservice verbindt machines niet alleen mechanisch en logistiek, maar ook besturingstechnisch. Installatie omvat fysieke plaatsing en het aanleggen van de infrastructuur voor gas, water, stoom en chemicaliën.

Het transporteren en plaatsen van machines vereist kennis van machines, transportmiddelen en logistiek. Afladen, manoeuvreren en nauwkeurig plaatsen vergt kunde, discipline en gevoel voor timing. Ook het verhuizen van complete bedrijven kunnen wij plannen en begeleiden.

Lees meer>>>>