Innovatie

>

Wat zijn de voordelen:

 

> Overkoepelende besturingen

> Zuiniger met water

> Energiebesparing

> Filtratie

> Robotica

Onafhankelijk en ‘out of the box’ denken levert oplossingen op die uitermate effectief kunnen zijn. Die kunnen liggen op machineniveau, maar veel vaker nog op lijn- en procesniveau.

> Overkoepelende besturingen

Een van de sterke punten van Bekkservice is het bedenken van besturingen die bestaande en nieuwe machines en wasstraten (ook van uiteenlopende fabrikanten) zo optimaal mogelijk laten samenwerken. Hiertoe worden de afzonderlijke machinebesturingen met elkaar verbonden en door speciale software onderling op elkaar afgestemd.

> Zuiniger met water

Centraal bestuurde en geoptimaliseerde lijnen verbruiken het minste water. Na het reinigingsproces bevat textiel nog de helft van het water dat er via het wassen is ingekomen. Van het ingenomen water wordt dus maar 50% geloosd. Door hergebruik (filtratie) en procesoptimalisatie kan dat worden teruggebracht tot 35% ( zelfs minder) van het ingenomen water.

> Energiebesparing

Energie is al jaren een actueel thema en er is nog altijd ruimte om het energieverbruik (soms fors) te verlagen. Wij brengen het complete proces van de wasserij installatie in kaart. Aan de hand van verkregen data geven wij u een onafhankelijk advies.

> Filtratie

Een van de laatste ideeën van Bekkservice is een nieuw filtersysteem dat pluizen in het afvalwater separeert en in geconcentreerde vorm afvoert. Hiermee wordt het aantal vervuilingseenheden van het afvalwater sterk verlaagd. Het systeem is zodanig ontwikkeld dat het volledig zelfstandig functioneert.

> Robotica

Eind 2017 zijn de eerste ideeen ontstaan om op een eenvoudige wijze, een vuilsorteer systeem te ontwikkelen voor verwerking van textiel uit de branches horeca, en gezondheidszorg. Aanvang 2018 starten we met het uitwerken van deze ideeen, wat leid tot de bouw van een prototype.    

Een bestaande innovatie is het ontwerp, en realisatie van een 'robotarm' op basis van de toenmalige technieken. In een omgeving van een laboratorium.  (filmpje)  

 

>

Wilt u meer weten over onze diensten,

heeft u specifieke vragen?

Bel ons vrijblijvend voor een afspraak

+31 (0)6 53 98 17 99