Service

>

Wat zijn de voordelen:

 

> Meer dan 30 jaar ervaring

> Storingen

> Preventief onderhoud

> Web-shop

> Kennis delen

Onze doelstelling is al jaren onze klant, 24 uur per dag, bij te staan met "service" in de breedste zin des woords. (Makkelijker gezegd, dan gedaan)

> Meer dan 30 jaar ervaring

Kennis van apparatuur, over 3 generaties, is in de hedendaagse wasserij-branche, zo langzamerhand een unikum. We merken, overigens vanuit het oogpunt van de fabrikanten begrijpelijk, dat machines ouder dan 10 jaar, vooral in het buitenland, steeds minder technisch ondersteund (kunnen) worden. Bekkservice beschikt over een groot aantal onderdelen, om juist ook op die apparaten een goede service te bieden.

> Storingen

Storingen in een produktieproces. Generel gezien, komen storingen altijd onverwacht.De frequentie waarmee, dit fenomeen, optreedt, kan veelal tot een minimum beperkt worden. laat uw machines tijdig inspecteren. Inspectie is ook een belangrijke vorm van "service"

> Preventief onderhoud

Soms lijkt dit op, "open deuren intrappen". Het herkennen van toekomstige problemen, is vaak gestoelt op ervaring. N.a.v. een inspectie komt er een advies, om diverse onderdelen preventief te vervangen. Het is inmiddels al lang bewezen dat dit de frequentie van storingen doet afnemen. Wij willen u, en uw technische dienst graag ondersteunen, met raad en daad, om het "preventief onderhoud" verder op een punt te zetten.

> Web-shop

We bieden, ons breed scala aan onderdelen, ook aan, in de vorm van een web-shop. In deze shop is het mogelijk om 24 uur per dag onderdelen te bestellen. Een service, die past bij in de hedendaagse behoefte van onze klanten. (Zie button "Mechatronicashop.com"

> Kennis delen

Uw jonge technische mensen, versnelt inzetbaar, door kennis te delen. We merken, dat met een aantal sessies, met betrekking tot, principe werkingen van uw apparaten, er versnelt een beter beeld ontstaat bij uw monteurs van de technische dienst.

>

Wilt u meer weten over onze diensten,

heeft u specifieke vragen?

Bel ons vrijblijvend voor een afspraak

+31 (0)6 53 98 17 99